План наукової роботи

Викладачі кафедри працюють над такими індивідуальними науковими темами:
• Сіранчук Н. М. «Формування лексичної компетентності у молодших школярів на уроках української мови»;
• Бісовецька Л. А.  «Формування  морфемної та словотворчої компетенції в умовах нової структури та змісту початкової освіти»;
• Іванова Л. І. «Літературознавча пропедевтика як засіб сприймання художніх творів молодшими школярами»;
• Козіцька О. А. «Контаміновані складнопідрядні багатокомпонентні речення в сучасній українській літературній мові»;
• Лук’яник Л. В. «Методика формування лінгвоукраїнознавчої компетенції молодшого школяра в умовах західного регіону»;
• Суржук Т. Б. «Індивідуально-диференційоване навчання читати молодших школярів»;
• Ткачук О. С. «Методика увиразнення усного мовлення молодших школярів фонетичними засобами»;
• Гамза А. В. «Формування у молодших школярів текстотворчих умінь у процесі вивчення дієслова»;
• Тупальська Г. О. «Навчання перефразування як засобу розвитку комунікативної компетентності учнів»;
• Шевчук Т. Б. «Лінгводидактичні умови формування комунікативної україномовної компетентності студентів педагогічного факультету»;