Кафедра теорії і методик початкової освіти

Завідувач кафедри – кандидат педагогічних наук, доцент
Сіранчук Наталія Миколаївна.
Зав. кафедри працює над докторським дослідженням «Формування лексичної компетентності в учнів початкових класів на уроках української мови». Керує аспірантами за спеціальністю 13.00.02 теорія та методика навчання (українська мова).
Навчально-методичний процес викладання дисциплін кафедри теорії і методик початкової освіти у 2017-2018 н. р. забезпечують 12 штатних викладачів :
1 професор – Пасічник Я. А.;
4 доценти, кандидати педагогічних наук
– Сіранчук Н. М., Іванова Л. І., Суржук Т. Б., Лук’яник Л. В.;
3 доценти, кандидати філологічних наук – Бісовецька Л. А., Козіцька О. А., Шевчук Т. Б.; кандидат педагогічних наук, викладач – Чередняк Ю. М.
1 старший викладач
– Ткачук О. С.;
2 викладачі – Гамза А. В., Тупальська Г. О.
Наукова проблематика кафедри зорієнтована на дослідження теоретико-методичних основ компетентнісно орієнтованого навчання в початковій школі. На кафедрі виконується науково-дослідна робота за темою: «Теоретико-методичні основи компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі» (№ держреєстрації – 0116 U 007737).